TRƯỜNG TIỂU HỌC CẢNH HƯNG

 

 

Giới thiệu Trường Tiểu Học Cảnh Hưng

       Trường tiểu học Cảnh Hưng thành lập tháng 9 năm 1957 theo quyết định số 10/UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

* Cơ cấu tổ chức của Trường

- Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Trọng Hoan, trình độ: Thạc sĩ.

- Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, trình độ: Đại học.

- Chủ tịch công đoàn: Cô Vi Thị Nhị, trình độ: Đại học

- Tổng phụ trách: Cô Đỗ Ngọc Duyên, Trình độ: Đại học

* Cơ sở vật chất: 

- Tổng diện tích toàn trường là 3921m2. Trường có 18 phòng học và các phòng chức năng như: phòng Tin học, phòng Ngoại ngữ, phòng thư viện,... 

- 100% các phòng học được lắp điều hòa, quạt mát và thiếu bị chiếu sáng phục vụ học tập.

* Học sinh

     Năm học 2021 - 2022, trường có 18 lớp với tổng số học sinh trong trường là 626 học sinh. 100% học sinh được học từ 10 buổi /tuần, học sinh lớp 3, 4 và 5 được học Tiếng Anh và Tin Học.

* Đội ngũ cán bộ giáo viên

     Tổng số giáo viên trong trường là 31 giáo viên (100% đạt chuẩn, 88% trên chuẩn). Chi bộ Đảng có 9 đồng chí, nhiều năm đạt chi bộ vững mạnh tiêu biểu.

      Đội ngũ giáo viên trình độ Thạc sĩ: 2 đồng chí, trình độ đại học 18 đồng chí, cao đẳng 8 đồng chí, trung cấp 3 đồng chí

        Trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 9 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Công đoàn, đội thiếu niên đều là những đoàn thể mạnh, hoạt động tích cực, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học.

Tập thể CBGV Nhà Trường

Giáo viên tổ 1

- Giáo viên tổ 2 - 3

- Giáo viên tổ 4 - 5

* Tổ chuyên môn

* Tổ văn phòng

* Thành tích: Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, năm học 2020-2021 đạt danh hiệu Tập thể lao động Tốt. Năm 2021, nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Năm 2021 được đánh giá chất lượng đạt cấp độ 3.