Công trình Măng non của các chi Đội và lớp Nhi Đồng Trường Tiểu học Cảnh Hưng

 

 

CÔNG TRÌNH MĂNG NON 

Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2018

Hưởng ứng tháng Thanh niên, được sự nhất trí của cấp ủy, BGH. Đội phối kết hợp với chi đoàn hoàn thành 17 công trình Măng non của các chi Đội và lớp Nhi Đồng.